İlk ve Acil Yardım

Programın Amacı
İlk ve Acil Yardım programının açılma gerekçesi, ev,iş ve trafik kazaları ve diğer acil durumlarda gerekli ilk yardımı uygulayıp,hastayı iyi donanımlı bir ambulans servisi ile bir sağlık kuruluşuna zamanında ve zarar vermeden ulaştırmayı sağlayacak,nitelikli sağlık girişimi uygulayabilecek sürücü ehliyetine sahip sağlık personeli yetiştirmektir.

İlk ve Acil Yardım .programının vizyonu, değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, mesleki becerilerle donatılmış ve toplumsal sorumluluklarını bilen,.acil tıp teknikerleri yetiştirilmesinde öncü bir program olmaktır.

İş Olanakları
İlk ve Acil Yardım bölümünden mezun olacak öğrencilerin şu sahalarda istihdam edilebilmeleri mümkündür:

  1. Özel işletmeler
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. Serbest çalışma olanağı
  4. Özel Hastahaneler/Klinikler
  5. Devlet Hastahaneleri ve Klinikleri
  6. Ozel/Devlet Tıbbi Görüntüleme Merkezleri
  7. Özel ambulans hizmeti veren sağlık kuruluşu