Programın Amacı
Anestezi programının açılma gerekçesi; hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasına, anestezi ve reanimasyon uygulamasına ve Reanimasyon Ünitesi’nde bulunan hastaların tedavisinde Anestezi doktoru ile işbirliği içinde çalışmak üzere Anestezi Teknikeri yetiştirmektir. Anestezi programın vizyonu, değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın,  teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen mesleki becerilerle donatılmış ve insan sağlığına, etik değerlere önem veren toplumsal sorumluluklarını bilen, Anestezi teknikerleri yetiştirilmesinde öncü bir program olmaktır.

İş Olanakları
Anestezi bölümünden mezun olacak öğrencilerin şu sahalarda istihdam edilebilmeleri mümkündür:

  • Sağlık Bakanlığı
  • Serbest çalışma olanağı
  • Özel Hastaneler/Klinikler
  • Devlet Hastaneleri ve Klinikleri
  • Özel/Devlet Tıbbi Görüntüleme Merkezleri