Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Hizmetleri Programı açılma gerekçesi hastaların ameliyat öncesi hazırlanması, ameliyat sırasında cerrahi doktoru ile işbirliği içerisinde çalışmak üzere ameliyathane teknikeri yetiştirmektir. Programın vizyonu değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen mesleki becerilerle donatılmış ve insan sağlığına, ekip değerlere önem veren, toplumsal sorumluluğunun bilincinde ameliyathane teknikerleri yetiştirilmesinde öncü bir program olmaktır.

Önerilen program, hastaların ameliyat öncesi hazırlıklarının yapılması, ameliyat aşamasında da cerrahi doktoru ile işbirliği içerisinde çalışarak, ameliyatın başarı ile tamamlanmasına yardımcı sağlık personeli (ameliyathane teknikeri ) yetiştirilmesini sağlayacaktır. Mevcut teknolojik olanakların hızla arttığı, cerrahi işlemlerin çeşitliliğinin artarak devam ettiği günümüzde, ameliyatların başarısında, sadece cerrahın değil, iyi bir ameliyathane teknikerinin dahil olduğu yardımcı sağlık personelinin önemi yadsınamaz. Bu aşamada, önerilen program , akademik ve teknolojik olanaklar ile iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen mesleki becerilerle donatılmış ve insan sağlığına, ekip değerlere önem veren ameliyathane teknikerleri yetiştirilmesini sağlayacaktır.

Sağlık Teknikeri

Anestezi bölümünden mezun olacak öğrencilerin şu sahalarda istihdam edilebilmeleri mümkündür:

  1. Sağlık Bakanlığı
  2. Serbest çalışma olanağı
  3. Özel Hastaneler/Klinikler
  4. Devlet Hastaneleri ve Klinikleri

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar şunlardır:

  • 2 yıl sonu öğrencinin CGPA ortalaması en az 2.0 olmalı.
  • Öğrenci toplam 83 kredi almalı (Toplam AKTS 120 olmalı).
  • Öğrenci bir ay (30 iş günü) süresiyle staj yapmalıdır.

Programdan mezun olabilmek için ikinci akademik dönem sonunda 30 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Staj Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun onayladığı sağlık kurumlarında ve en az bir uzman yönetiminde yapılmak zorundadır. Staj bittikten sonra yazılacak staj raporu ve değerlendirme dosyası, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından onaylanır. Onaylanmayan stajlar geçersiz sayılıp tekrar edilmesi zorunludur.