Programın Amacı:
Ülkemizde ve dünyada beklenen yaşam süresinin artışına paralel olarak toplumlar giderek yaşlanmaktadırlar. Gerek yaşlanma ve gerekse trafik ve endüstriyel kazaların artışı, spor yaralanmaları, pediatrik hastalıklar v.s. fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bilindiği gibi rehabilitasyon hizmetleri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi, fizyoterapist ve fizyoterapi teknikerlerinden oluşan geniş bir ekip tarafından yürütülür. Fizyoterapi teknikeri fizik tedavi hizmeti verilen tüm kuruluşlarda FTR uzman hekimi ve fizyoterapist denetiminde çalışarak güvenli, etkili ve kaliteli hizmet verilmesine yardım eden sağlık personelidir. Ülkemizde, fizik tedavi verehabilitasyon hizmetlerine artan ihtiyaca karşılık bu hizmeti yerine getirecek olan sağlık elemanı sayının azdır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuza açılmasını istediğimiz Fizyoterapi Teknikerliği Programı ile eksikliği yoğun olarak hissedilen yardımcı sağlık personelini yetiştirmeyi amaçlamaktayız

Programdan mezun olacakların istihdam alanları
Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde görev yapabilmektedirler.