1. YARIYIL

KODU Dersin Adı T U Kredi AKTS
AIT101 Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi I 2 0 2 2
DPT101 Sabit Protezler I 3 6 6 8
DPT103 Hareketli Protezler I 3 4 5 7
DPT105 Diş Morfolojisi 3 4 5 6
ING101 Yabancı Dil I 3 0 3 3
TUR101 Türk Dili I 2 0 2 2
Toplam Kredi 25 28

2. YARIYIL

KODU Dersin Adı T U Kredi AKTS
AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 0 2 2
DPT104 Hareketli Protezler II 3 6 6 6
DPT102 Sabit Protezler II 3 4 5 5
ING102 Yabancı Dil II 3 0 3 3
TUR102 Türk Dili II 2 0 2 2
DPT106 Çiğneme Fizyolojisi 3 0 3 4
DPT108 Fonksiyonel Oklüzyon 2 4 4 6
Toplam Kredi 25 28

3. YARIYIL

KODU Dersin Adı T U Kredi AKTS
DPT202 Sabit protezler IV 3 6 6 9
DPT200 Staj 0 0 0 5
DPT206 Implant üstü protezler II 3 6 6 6
DPT204 Ortodontiye giriş 2 2 3 4
Seçmeli Ders III 3 3
Seçmeli Ders IV 3 3
Seçmeli Ders V 3 3
Toplam Kredi 24 33
SEÇMELİ DERSLER
MAT151 Temel Matematik 3 0 3 4
DPT107 Iş Güvenliği 2 0 2 3
SMO113 Gelişim Psikolojisi 3 0 3 3
DPT109 Dental Laboratuvarlarda Fotoğrafçilik 1 2 2 3
DPT208 Diş hekimliğinde dijital teknolojiler 1 0 2 2
DPT210 Artikülatörler ve yüz arkı 2 0 2 2
Toplam Kredi 18 16 26 30
DPT110 Diş Protez Teknikerlerinde Meslek Hastaliklari 2 0 2 2
BIL102 Bilgisayar Uygulamalarına Giriş 3 0 3 4
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 3 0 3 3
DPT211 Ileri Protetik yaklaşımlar 3 0 3 4
DPT213 Diş protez teknolojisinde renk bilimi 1 0 1 2
DPT215 Geriatric Prostodonti 2 0 2 2
SMO204 Meslek etiği 3 0 3 4

Toplam Mezuniyet Kredisi: 97
Toplam AKTS: 124