Ağız ve Diş Sağlığı

Programın amacı:
Bu programın amacı,diş kliniklerindeki uygulamalarda ve sekreterlik hizmetlerinde diş hekimine yardımcı olacak personel yetiştirmektir. Günümüz koşullarında ağız diş sağlığı merkezleri ve büyük poliklinikler halinde çalışmaya başlayan diş hekimliği alanında, diş hekimlerinin; klinik, labaratuvar, tanı merkezi, hasta ilişkileri ve koordiasyonunu yürüten bir sekreterya ihtiyacı gündeme gelmiştir. İçerik olarak çok teknik bir dal olan Diş Hekimliğinde yukardaki gerekçede belirtilen özelikte yetişmiş personel bulunmamaktadır. Bu gibi hizmetlerin servis eğitimlerinin daha kurumsal bir çatı altında profosyonelce verilmesi için söz konusu programın açılması geciktirlmeden gerçekleştirilmelidir.

İş Olanakları:

  1. Ağız Diş Sağlığı Merkezleri
  2. Büyük Poliklinikler
  3. Hastane Diş Servisleri
  4. Muayenehaneler